Om oss

Gården ligger fint til langs Numedalslågen med gode laksefiskemuligheter.
Her var det et gammelt vaierfergeleie med historie tilbake til 15-1600 tallet, fremdeles er det fornminner på bredden.
Gården består av 40 mål dyrket mark og 50 mål skau, låve og våningshus.
Jordsmonnet har et bra grunnlag for næringsrike jordbruksprodukter med  fine havbunnsedimenter fra siste istid og                                elveavleiringer..Berggrunnen består avSyenitt på nedsiden av veien og Dioritt oppe i åsen.


Her er noen utsnitt av egenskaper ved jorden:teksturavsetnwrbvannlagrkart