lagen

Sundet gård           


Landhandelen

Gardskjerringa er å treffe på bondens marked og her i landhandelen.

Kontakt

Elektronisk post: 
post@sundetgard.org
Telefon: 412 64 705
Adresse:
Anne Karin Bodahl
Sundet
Lågendalsveien 4613
3275 Svarstad

Kontonummer: 93651325674

Kart

Lenker


     

         Om oss 

Gården ligger fint til langs Numedalslågen med gode laksefiskemuligheter.
Her var det et gammelt vaierfergeleie med historie tilbake til 15-1600 tallet, fremdeles er det fornminner på bredden.
Gården består av 40 mål dyrket mark og 50 mål skau, låve og våningshus.

        Såpekokern og kullsvierns prosjekter

           Når alt er sagt og alt er gjort, er mer sagt enn gjort..


       

         Galleri

Garden
Dyrene